คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทร.0-2457-0068, 0-2868-6000 ต่อ 5113 แฟกซ์ 0-2868-5554
E-mail :lawsiam@hotmail.com

Facebook โดยสามารถพิมพ์ชื่อ “คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม” ได้ทางช่อง  Search บน Page facebook
Hi5  สามารถ add  friend  โดยใช้ email : lawsiam@hotmail.com