ภาพบรรยากาศการเสวนาแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

ภาพบรรยากาศการเสวนาแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

ภาพบรรยากาศการเสวนาแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.พล.ต.อ.พงศ์พัศ พงษ์เจริญ  เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้องสัมมนาชั้น 5 โดยมี  อาจารย์เอกชัย  ไชยนุวัติ และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมฟังเสวนาในครั้งนี้