อาจารย์เอกชัย ไชยนุวัติ

อาจารย์เอกชัย ไชยนุวัติ

อาจารย์เอกชัย ไชยนุวัติ
รองคณบดี
E-mail: ekachai.cha@siam.edu

การศึกษา

 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขากฎหมายและการทูต
  Fletcher School of Law and Diplomacy (เมสซาชูเซสส์, สหรัฐอเมริกา)
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเปรียบเทียบ
  มหาวิทยาลัยมิชิแกน (มิชิแกน, สหรัฐอเมริกา)
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายระหว่างประเทศ
  มหาวิทยาลัยอเมริกัน (วอชิงตันดีซี, สหรัฐอเมริกา)
 • นิติศาสตรบัณฑิต
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย)