ปรับปรุงห้องคอมมอนรูม

บัณฑิตวิทยาลัยสาขานิติศาสตร์ เตรียมแผนปรับปรุงห้องคอมมอนรูมแก่นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขานิติศาสตร์ ณ ห้อง 19-1105/1 ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขานิติศาสตร์ มีสถานที่ประชุมงานและเอกสารค้นคว้า