รำลึก ดร.ณรงค์ ผู้สถาปนา “มหาวิทยาลัยสยาม”

รำลึก ดร.ณรงค์ ผู้สถาปนา “มหาวิทยาลัยสยาม”

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยสาขานิติศาสตร์ ร่วมในพิธีวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึง ดร.ณรงค์
มงคลวนิช ผู้สถาปนามหาวิทยาลัยสยาม ณ อนุสาวรีย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม