ดร.ยุทธนา อ.เมธาวี อ.จุฬา และศิษย์เก่าที่เป็นทนายความร่วมฟังการว่าความ

ดร.ยุทธนา อ.เมธาวี อ.จุฬา และศิษย์เก่าที่เป็นทนายความร่วมฟังการว่าความ

ดร.ยุทธนา, อ.เมธาวี, อ.จุฬา และศิษย์เก่าที่เป็นทนายความร่วมฟังการว่าความและให้คำแนะนำแก่นักศึกษา เมื่อวันที 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการว่าความและศาลจำลองได้ฝึกการว่าความ ณ ห้องฝึกพิจารณาคดี คณะนิติศาสตร์ โดยมีการแบ่งการแสดงศาลจำลองในการสืบพยานในคดีอาญา

มีการสืบพยานโจทก์ พยานจำเลย ในการนี้มีนักศึกษา คณาจารย์ และศิษย์เก่าที่เป็นทนายความให้ความสนใจและให้คำแนะนำแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการใช้วิชาการความรู้ที่ได้เรียนมาให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด