Uncategorized

May
23

ดร.ยุทธนา อ.เมธาวี อ.จุฬา และศิษย์เก่าที่เป็นทนายความร่วมฟังการว่าความ

ดร.ยุทธนา, อ.เมธาวี, อ.จุฬา และศิษย์เก่าที่เป็นทนายความร่วมฟังการว่าความและให้คำแนะนำแก่นักศึกษา เมื่อวันที 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการว่าความและศาลจำลองได้ฝึกการว่าความ ณ ห้องฝึกพิจารณาคดี คณะนิติศาสตร์ โดยมีการแบ่งการแสดงศาลจำลองในการสืบพยานในคดีอาญา

By admin | Uncategorized
DETAIL
TOP